Pushing Buttons
hej

Kommunikationshandbok för ABF

ABF ville ha hjälp med att ta fram en tydlig och användbar manual för att förenkla avdelningarnas kommunikativa arbete. 

Genom workshops och intervjuer med ledningsgrupp, kommunikationsenheten samt förtroendevalda tog vi tillsammans fram arbetsmaterial och grunden till en praktisk handledning i varumärkeskommunikation för ABFs Avdelningar.

komhandbok2.png
komhandbok3.png