Pushing Buttons
hej
image1.png

Vision för Re:

Re: är en konsultfirma som arbetar med datadriven transformation och kommunikation gentemot medelstora och stora företag.

Detta är ett pågående uppdrag där vi fått i uppdrag att arbeta fram en vision och ett syfte, samt sätta värderingar och principer för hur de ska tillämpas.

Genom workshops med ledningsgruppen har vi påbörjat en sammanställningen av Re:s vision och syfte. 

image1.png